Beata Wiśniewska

Beata Wiśniewska
Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o. o.
Beata Wiśniewska
Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o. o.

Beata Wiśniewska – Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. w Białymstoku

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, programu Master of Business Administration realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz studiów podyplomowych w zakresie funduszy europejskich na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Ekspert zarządzania operacyjnego i strategicznego z certyfikatem Prince2 Foundation APM Group International oraz dyplomem Ministra Skarbu Państwa uprawniającym do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Bogata praktyka zawodowa w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi i spółkami z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Wieloletnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu, realizacji, rozliczaniu projektów europejskich i krajowych. W latach 2015-2019 funkcje zarządcze w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Wieloletni pracownik akademicki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, specjalizujący się w zastosowaniu metod ilościowych w ekonomii. Od 1 lutego 2019 r. Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. w Białymstoku.

2023-05-18

Debata: Nowe normy jakości wody: implikacje i wyzwania
  • 12:25 - 13:20
  • 55 min
Prezentacja Wodociągów Białostockich: System zdalnego sterowania pracą pompowni na przykładzie Wodociągów Białostockich
  • 16:25 - 16:50
  • 25 min
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore
Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.