Mariusz Tarnowski

Mariusz Tarnowski
Kierownik Wydziału Sieci Wodociągów Białostockich Sp. z o. o.
Mariusz Tarnowski
Kierownik Wydziału Sieci Wodociągów Białostockich Sp. z o. o.

Absolwent Politechniki Białostockiej, ukończył studia I i II stopnia na Wydziale Budownictwa na kierunku Inżynierii Środowiska o specjalności sieci i instalacje sanitarne oraz Studium podyplomowe Uniwersytetu Białostockiego na Wydziale Nauk o Edukacji o specjalności nauczyciela przedmiotów zawodowych. W Wodociągach Białostockich Sp. z o. o. zatrudniony od 09 listopada 1993 roku na stanowisku mechanik wodomierzy. Swoją karierę zawodową w Wodociągach Białostockich rozwijał przechodząc kolejne szczeble zatrudnienia od mechanika wodomierzy (pracownika fizycznego), poprzez inspektora wod.-kan., zastępcy kierownika, kierownika do kierownika wyższego szczebla. Prekursor w Wodociągach Białostockich Sp. z o. o. monitorowania sieci kanalizacyjnych kamerami CCTV. Obecnie od 01.11.2022 roku zajmuje stanowisko kierownika Wydziału Sieci. Biegły sądowy od 2017 roku przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku o specjalności Urządzenia i instalacje sanitarne. Zasłużony Honorowy krwiodawca od 1997 roku odznaczony przez Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla zdrowia narodu”.

2023-05-18

Prezentacja Wodociągów Białostockich: System zdalnego sterowania pracą pompowni na przykładzie Wodociągów Białostockich
  • 16:25 - 16:50
  • 25 min
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore
Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.