mgr inż. Marek Ustrobiński

mgr inż. Marek Ustrobiński
Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie
mgr inż. Marek Ustrobiński
Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie

Mgr inż. Marek Ustrobiński, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.

Ukończył Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Pracował między innymi w Miejskim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów, firmie Promost Consulting, Miejskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania
i nadzoru, które wykorzystywał na wielu inwestycjach. Budował i projektował m. in. drogi, ulice, mosty, sieci kanalizacyjne, obiekty kubaturowe a także drogę kołowania
 i plac postojowy w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka.

Przez 16 lat był wiceprezydentem Rzeszowa. Odpowiadał za inwestycje miejskie
i miejską infrastrukturę. Większość miejskich inwestycji w wielu branżach w tym drogowej, energetycznej, informatycznej czy sanitarnej było nadzorowanych
i koordynowanych przez wiceprezydenta Marka Ustrobińskiego. Był odpowiedzialny za przebieg procesów inwestycyjnych – od wprowadzenia zadań do budżetu  miasta poprzez projektowanie, postępowania przetargowe, udzielenia zamówień po budowę i oddanie do użytku. Najbardziej widoczną w krajobrazie Rzeszowa i jedną
z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych tego typu inwestycją jest most wantowy (podwieszony) im. Tadeusza Mazowieckiego, czy okrągła kładka dla pieszych im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W czasie kiedy Marek Ustrobiński był wiceprezydentem miasta Rzeszów realizował wiele zadań w tym inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Wybudowano m. in. nowoczesny system uzdatniania wody, rozbudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Znacznie usprawniono system komunikacyjny Rzeszowa, powstało wiele nowych budynków użyteczności publicznej m. in.: szkół, przedszkoli, żłobków, hal sportowych, rozbudowano stadion miejski, baseny kryte i otwarte. Rzeszów został skomunikowany z autostradą A4 i trasą szybkiego ruchu S19. Zmieniono strukturę taboru komunikacji miejskiej, powstał obszarowy system sterowania ruchem i komunikacją miejską z informacją pasażerską on-line wraz z bezprzewodową siecią szerokopasmową transmisji danych obejmującą całe miasto. Rzeszów był pierwszym miastem w Polsce, w którym większość miejskich autobusów jest napędzana gazem ziemnym (CNG). Na ulicach pojawiły się także autobusy elektryczne.

Od 19 lutego 2021 roku Marek Ustrobiński jest prezesem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Zarządzane przez niego MPWiK Rzeszów lokuje się wśród liderów w dziedzinie korzystania z Odnawialnych Źródeł Energii. Produkuje energię elektryczną i cieplną z biogazu wykorzystując proces kogeneracji. Spółka posiada farmy fotowoltaiczne o powierzchni 4,5 hektara, buduje mniejsze instalacje na budynkach należących do firmy. Rzeszowski MPWiK rozpoczął produkcję polepszacza gleby z osadów ściekowych GLEBEX+, prowadzi także w dalszym ciągu ambitny program inwestycyjny służący zabezpieczeniu stale rosnących potrzeb rozwijającego się Rzeszowa.

2023-05-18

Debata: Nowe normy jakości wody: implikacje i wyzwania
  • 12:25 - 13:20
  • 55 min
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore
Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.