Thomas Perianu

Thomas Perianu
Starszy wiceprezes ds. rozwoju biznesu międzynarodowego w SUEZ Smart Solutions
Thomas Perianu
Starszy wiceprezes ds. rozwoju biznesu międzynarodowego w SUEZ Smart Solutions

Thomas Perianu- Starszy wiceprezes ds. rozwoju biznesu międzynarodowego

SUEZ Smart Solutions

Thomas Perianu ma 20-letnie międzynarodowego doświadczenia w ogólnym zarządzaniu, planowaniu strategicznym, rozwoju biznesu, zarządzaniu projektami, wiedzy technicznej i finansowej w branży infrastruktury, użyteczności publicznej i ochrony środowiska. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami wodociągowymi na całym świecie, pomagając im stać się bardziej wydajnymi i zrównoważonymi dzięki transformacji cyfrowej. Pracował 3 lata w Singapurze i 3 lata w Bangkoku, z powodzeniem organizując złożone projekty infrastrukturalne, takie jak stacje odsalania oraz projekty związane z wodą przemysłową i energią w Azji.

Posiada dogłębną wiedzę i doświadczenie w zakresie koncesji, programów typu Built-Operate-Transfer oraz innych modeli biznesowych Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

W ciągu ostatnich 8 lat dostarczał narzędzia IoT, rozwiązania do analizy danych w czasie rzeczywistym i prognozowanym, dzięki czemu pomagał w rozwoju przedsiębiorstw wodociągowych w zakresie cyfryzacji, poprawie ich efektywności energetycznej, zmniejszeniu wycieków z sieci.

Jako dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w SUEZ kształtował politykę zrównoważonego rozwoju, przyczynił się do poprawy wydajności spółki w zakresie spraw społecznych, ekologicznych i ładu korporacyjnego oraz zapewnił Grupie wejście do indeksu Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones. Ukończył Business Administration w ESCP Europe w jednej z wiodących szkół biznesu w Europie i odbył staż w Kaos Pilot School w Aarhus w Danii.

2023-05-18

Prezentacja SUEZ: Harnessing IOT/Smart Metering & Realtime networks/plants monitoring and control software for the benefit of water utilities and their clients
  • 12:00 - 12:25
  • 25 min
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore
Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.